Ca sĩ: Thanh Thảo

Tiểu sử Thanh Thảo

Album Thanh Thảo

MV Thanh Thảo

Bài hát Thanh Thảo

Trời hân hoan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Quà tặng mùa đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Quà tặng mùa đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Trời hân hoan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Trời hân hoan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Chiếc xe nai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Em mong quà Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Con ngoan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42