Ca sĩ: Thanh Thảo

Tiểu sử Thanh Thảo

Album Thanh Thảo

MV Thanh Thảo

Bài hát Thanh Thảo

Trời hân hoan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Quà tặng mùa đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Quà tặng mùa đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Trời hân hoan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Trời hân hoan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Chiếc xe nai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Em mong quà Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Con ngoan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57