Ca sĩ: Thanh Thảo

Tiểu sử Thanh Thảo

Album Thanh Thảo

MV Thanh Thảo

Bài hát Thanh Thảo

Trời hân hoan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Quà tặng mùa đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Quà tặng mùa đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 98

Trời hân hoan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 98

Trời hân hoan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 89

Chiếc xe nai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Em mong quà Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Con ngoan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88