Ca sĩ: Thanh Thảo

Tiểu sử Thanh Thảo

Album Thanh Thảo

MV Thanh Thảo

Bài hát Thanh Thảo

Trời hân hoan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Quà tặng mùa đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Quà tặng mùa đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 78

Trời hân hoan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 77

Trời hân hoan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Chiếc xe nai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Em mong quà Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Con ngoan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81