Ca sĩ: Thanh Thảo

Tiểu sử Thanh Thảo

Album Thanh Thảo

MV Thanh Thảo

Bài hát Thanh Thảo

Trời hân hoan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Quà tặng mùa đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Quà tặng mùa đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Trời hân hoan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Trời hân hoan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Chiếc xe nai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Em mong quà Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Con ngoan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 75