Ca sĩ: Thanh Thảo

Tiểu sử Thanh Thảo

Album Thanh Thảo

MV Thanh Thảo

Bài hát Thanh Thảo

Trời hân hoan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Quà tặng mùa đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Quà tặng mùa đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Trời hân hoan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Trời hân hoan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Chiếc xe nai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 22

Em mong quà Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Con ngoan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51