Ca sĩ: Quang Thái

Tiểu sử Quang Thái

Album Quang Thái

MV Quang Thái

Bài hát Quang Thái

Thì thầm yêu thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Biết bao ân tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 80

Tôi xin dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 97

Tôi về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Nhã ca

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 44

Diệu ca

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 30

Thánh Thể 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 77