Ca sĩ: Phương Thảo

Tiểu sử Phương Thảo

Album Phương Thảo

MV Phương Thảo

Bài hát Phương Thảo

Nhớ mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Chúa chăn nuôi tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Khúc Hát Tạ Ơn

Trình bày: , , | Album: | Lượt nghe: 57

Tiễn Con Chiều Hoang Vắng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 95

Khát vọng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 202

Tâm tình ca 3

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Nhớ mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 175