Ca sĩ: Phương Thảo

Tiểu sử Phương Thảo

Album Phương Thảo

MV Phương Thảo

Bài hát Phương Thảo

Nhớ mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Chúa chăn nuôi tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Tiễn Con Chiều Hoang Vắng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Khát vọng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 120

Nhớ mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 115