Ca sĩ: Phương Thảo

Tiểu sử Phương Thảo

Album Phương Thảo

MV Phương Thảo

Bài hát Phương Thảo

Mưa vị công chính

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 252

Nhớ mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Chúa chăn nuôi tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Tiễn Con Chiều Hoang Vắng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 90

Phó thác (Video)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Khát vọng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 184

Hành trang vào đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 325

Khoảng lặng tâm tư (Bunus Track)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Đường đời đường Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84

Ơn thiêng Chúa Trời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 95

Về đây con dâng Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Ơn thiêng Chúa Trời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 75

Tâm tình ca 3

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Tình Chúa cao vời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 96

Phó thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 211

Nhớ mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 156