Ca sĩ: Phương Loan

Tiểu sử Phương Loan

Album Phương Loan

MV Phương Loan

Bài hát Phương Loan

Ra khơi

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 80

Đẹp thay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 211

Khi con vào đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 192

Maria, Mẹ Vô Nhiễm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 126

Lời thề

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,147

Thờ lạy Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 105

Giêsu Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 139