Ca sĩ: Phượng Hoàng - Ca đoàn Sao Mai

Tiểu sử Phượng Hoàng - Ca đoàn Sao Mai

Album Phượng Hoàng - Ca đoàn Sao Mai

MV Phượng Hoàng - Ca đoàn Sao Mai

Bài hát Phượng Hoàng - Ca đoàn Sao Mai