Ca sĩ: Như Ý

Tiểu sử Như Ý

Album Như Ý

MV Như Ý

Bài hát Như Ý

Con Đường Chúa Đã Đi Qua

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 13

Nâng Hồn Lên Tới Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 82

Cây viết chì nhỏ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Khúc Cảm Tạ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Mộng Đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Lời Kinh Đầu Ngày

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Trọn Đời Hiến Dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Một mình con với Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Tình Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Con Tin Chúa Ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Chén Đắng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Con yêu ngài muộn màng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 14

Ngài nâng con bước

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 58

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 106

Diễm tình ca 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48