Ca sĩ: Như Ý

Tiểu sử Như Ý

Album Như Ý

MV Như Ý

Bài hát Như Ý

Con Đường Chúa Đã Đi Qua

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Nâng Hồn Lên Tới Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 204

Cây viết chì nhỏ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 276

Khúc Cảm Tạ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 160

Mộng Đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 165

Lời Kinh Đầu Ngày

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88

Trọn Đời Hiến Dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Một mình con với Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 167

Tình Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Con Tin Chúa Ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 107

Chén Đắng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Con yêu ngài muộn màng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Ngài nâng con bước

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 119

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 185

Diễm tình ca 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 131

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 138