Ca sĩ: Như Ý

Tiểu sử Như Ý

Album Như Ý

MV Như Ý

Bài hát Như Ý

Con Đường Chúa Đã Đi Qua

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Nâng Hồn Lên Tới Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 158

Cây viết chì nhỏ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 205

Khúc Cảm Tạ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 119

Mộng Đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 130

Lời Kinh Đầu Ngày

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Trọn Đời Hiến Dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Một mình con với Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 125

Tình Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Con Tin Chúa Ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 91

Chén Đắng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Con yêu ngài muộn màng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Ngài nâng con bước

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 108

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 165

Diễm tình ca 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 107

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 97