Ca sĩ: Như Ý

Tiểu sử Như Ý

Album Như Ý

MV Như Ý

Bài hát Như Ý

Con Đường Chúa Đã Đi Qua

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 14

Nâng Hồn Lên Tới Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 92

Cây viết chì nhỏ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 92

Khúc Cảm Tạ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Mộng Đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Lời Kinh Đầu Ngày

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Trọn Đời Hiến Dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 22

Một mình con với Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 75

Tình Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Con Tin Chúa Ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Chén Đắng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Con yêu ngài muộn màng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 16

Ngài nâng con bước

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 67

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 116

Diễm tình ca 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49