Ca sĩ: Như Ý

Tiểu sử Như Ý

Album Như Ý

MV Như Ý

Bài hát Như Ý

Con Đường Chúa Đã Đi Qua

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Nâng Hồn Lên Tới Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 122

Cây viết chì nhỏ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 146

Khúc Cảm Tạ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88

Mộng Đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Lời Kinh Đầu Ngày

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Trọn Đời Hiến Dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Một mình con với Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 92

Tình Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Con Tin Chúa Ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 76

Chén Đắng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Con yêu ngài muộn màng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Ngài nâng con bước

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 88

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 150

Diễm tình ca 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 80

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72