Ca sĩ: Như Ý

Tiểu sử Như Ý

Album Như Ý

MV Như Ý

Bài hát Như Ý

Con Đường Chúa Đã Đi Qua

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Nâng Hồn Lên Tới Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 198

Cây viết chì nhỏ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 252

Khúc Cảm Tạ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 150

Mộng Đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 157

Lời Kinh Đầu Ngày

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84

Trọn Đời Hiến Dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Một mình con với Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 160

Tình Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Con Tin Chúa Ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 105

Chén Đắng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Con yêu ngài muộn màng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Ngài nâng con bước

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 119

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 180

Mến tin trọn đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Diễm tình ca 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 127

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 129