Ca sĩ: Ngọc Quế

Tiểu sử Ngọc Quế

Album Ngọc Quế

MV Ngọc Quế

Bài hát Ngọc Quế

Linh mục

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Xin chia mừng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 10

Ôi Thập Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 148

Mẹ TàPao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 22

Mẹ là tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Trang 1 trên 212