Ca sĩ: Ngọc Huệ

Tiểu sử Ngọc Huệ

Album Ngọc Huệ

MV Ngọc Huệ

Bài hát Ngọc Huệ

Hoan Ca Phục Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Album Thảo Kính Cha Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Bơ vơ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Ngợi ca tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Tiếng hát trong đêm

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 116

Bơ vơ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Hang Bêlem

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Ngồi bên Thánh giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 77

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Đóa hồng dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 131

Mẹ ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Tâm tình ca 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 117

Bao giờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 173

Bài ca tin yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 213

Dâng ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Trang 1 trên 3123