Ca sĩ: Ngọc Bích

Tiểu sử Ngọc Bích

Album Ngọc Bích

MV Ngọc Bích

Bài hát Ngọc Bích

Con kiếm tìm Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 254

Con tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Mẹ là tất cả

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 408

Người con Ngoại Đạo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 432

Niềm tin duy nhất

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 220