Ca sĩ: Mỹ Lệ

Tiểu sử Mỹ Lệ

Album Mỹ Lệ

MV Mỹ Lệ

Bài hát Mỹ Lệ

Trình bày: , , , , | Album: | Lượt nghe: 19

Mưa đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 18

Ơn tha thứ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Nhớ mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56