Ca sĩ: Lưu Hồng

Tiểu sử Lưu Hồng

Album Lưu Hồng

MV Lưu Hồng

Bài hát Lưu Hồng

Kiếp Hoa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Nguyện cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 330

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 383

Ave Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 257

Thành phố Jerusalem

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 237