Ca sĩ: Lm. JB Nguyễn Sang

Tiểu sử Lm. JB Nguyễn Sang

Album Lm. JB Nguyễn Sang

MV Lm. JB Nguyễn Sang

Bài hát Lm. JB Nguyễn Sang

Tình Yêu Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Món quà từng ngày

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Chúa vẫn ở bên con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 355

Bài ca thống hối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Đây lòng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Tín thác vào Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Trái tim nhân hậu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Chúa gọi con về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Cát bụi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Thánh Giuse 3

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Kính Mừng Thánh Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Giữa Biển Trần Gian

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Thánh Giuse 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Tình Yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Giuse, chuyện về Người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Giuse Chuyện Về Người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Cầu Xin Thánh Gia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Giuse Chuyện Về Người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Thờ Lạy Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Xin xót thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Đồng xanh thơ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Trở lại thiên đường

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Tình Ca Thập Tự

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73