Ca sĩ: Lm. JB Nguyễn Sang

Tiểu sử Lm. JB Nguyễn Sang

Album Lm. JB Nguyễn Sang

MV Lm. JB Nguyễn Sang

Bài hát Lm. JB Nguyễn Sang

Tình Yêu Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Món quà từng ngày

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Chúa vẫn ở bên con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 300

Bài ca thống hối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Đây lòng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Tín thác vào Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Trái tim nhân hậu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Chúa gọi con về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 75

Cát bụi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Thánh Giuse 3

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Kính Mừng Thánh Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Giữa Biển Trần Gian

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Thánh Giuse 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Tình Yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Giuse, chuyện về Người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Giuse Chuyện Về Người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Cầu Xin Thánh Gia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Giuse Chuyện Về Người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Thờ Lạy Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Xin xót thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Đồng xanh thơ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Trở lại thiên đường

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Tình Ca Thập Tự

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68