Ca sĩ: Lm. JB Nguyễn Sang

Tiểu sử Lm. JB Nguyễn Sang

Album Lm. JB Nguyễn Sang

MV Lm. JB Nguyễn Sang

Bài hát Lm. JB Nguyễn Sang

Tình Yêu Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Món quà từng ngày

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Chúa vẫn ở bên con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 324

Bài ca thống hối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Đây lòng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Tín thác vào Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Trái tim nhân hậu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Chúa gọi con về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Cát bụi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Thánh Giuse 3

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Kính Mừng Thánh Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Giữa Biển Trần Gian

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Thánh Giuse 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Tình Yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Giuse, chuyện về Người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Giuse Chuyện Về Người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Cầu Xin Thánh Gia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Giuse Chuyện Về Người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 22

Thờ Lạy Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Xin xót thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Đồng xanh thơ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Trở lại thiên đường

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Tình Ca Thập Tự

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71