Ca sĩ: Lê Quyền

Tiểu sử Lê Quyền

Album Lê Quyền

MV Lê Quyền

Bài hát Lê Quyền

Đêm đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Thân phận người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Phút suy tư

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 121

Lạy Thánh Nữ Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 126

Lời chúc xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 142

Xuân về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Đây Tháng Hoa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 572

Trong vòng tay Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Tình mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 125

Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68