Ca sĩ: K'sor Dưk

Tiểu sử K'sor Dưk

Album K'sor Dưk

MV K'sor Dưk

Bài hát K'sor Dưk

Lời trần tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 706

Mẹ Của Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 96

Dâng Mẹ Tình Đôi Lứa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 359

Mặc Kệ Nó

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 128

Cây đàn Thập Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 95

Từ tâm

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 39

Ca tụng Mẹ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 80

Dâng Mẹ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 67