Ca sĩ: Kim Thúy

Tiểu sử Kim Thúy

Album Kim Thúy

MV Kim Thúy

Bài hát Kim Thúy

Con có Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Mẹ Đứng Đó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Phút Linh Thiêng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Tình Chúa Đổi Mới Tình Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 91

Lòng thương xót Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Con Vững Tin Nơi Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 140

Ở Lại Với Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 119

Tình Cha

Trình bày: , , , | Album: | Lượt nghe: 32

Lời Người Ra Đi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84

Ngài mở mắt tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 158

Xin Ơn Bình An

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 100

Tín Thác Vào Lòng Thương Xót Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 130

Thầm Khóc Cho Tội Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Mình Máu Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Ngài có đó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 633