Ca sĩ: Kim Thúy

Tiểu sử Kim Thúy

Album Kim Thúy

MV Kim Thúy

Bài hát Kim Thúy

Con có Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Mẹ Đứng Đó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Phút Linh Thiêng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Tình Chúa Đổi Mới Tình Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 100

Lòng thương xót Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Con Vững Tin Nơi Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 145

Ở Lại Với Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 139

Tình Cha

Trình bày: , , , | Album: | Lượt nghe: 71

Lời Người Ra Đi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 99

Ngài mở mắt tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 163

Xin Ơn Bình An

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 101

Tín Thác Vào Lòng Thương Xót Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 135

Thầm Khóc Cho Tội Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Mình Máu Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Ngài có đó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 701