Ca sĩ: Kim Thoa

Tiểu sử Kim Thoa

Album Kim Thoa

MV Kim Thoa

Bài hát Kim Thoa

Khi Chúa sống trong con

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 38

Album Riêng Chúa Và Con

Trình bày: , , | Album: | Lượt nghe: 69

Vinh phúc tri ân

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 40

Dâng xuân

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 112

Đoàn xuân ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 176