Ca sĩ: Khánh Ly

Tiểu sử Khánh Ly

Album Khánh Ly

MV Khánh Ly

Bài hát Khánh Ly

Album Đêm Hạnh Ngộ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Giáo Đường im bóng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Niềm tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Dư âm mùa Giáng Sinh

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 49

Mùa Sao Sáng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Ở lại với con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Lời Cầu Kinh đêm nay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Trên núi Cây Dầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Kính Dâng Cha Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Cho Một Người Nằm Xuống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 115

Giã từ dương thế

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Thánh Ca Dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Tôi ơi đừng tuyệt vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Những Bài Thánh Ca Dâng Mẹ Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Thánh Ca Dâng Mẹ [karaoke]

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86

Chúa Là Nơi Con An Nghỉ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Sống Một Đời Cho Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Kinh chiều (Karaoke)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 80

Trang 1 trên 41234