Ca sĩ: Khánh Ly

Tiểu sử Khánh Ly

Album Khánh Ly

MV Khánh Ly

Bài hát Khánh Ly

Album Đêm Hạnh Ngộ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 80

Giáo Đường im bóng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Niềm tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Dư âm mùa Giáng Sinh

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 63

Mùa Sao Sáng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Ở lại với con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Lời Cầu Kinh đêm nay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Trên núi Cây Dầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Kính Dâng Cha Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Cho Một Người Nằm Xuống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 145

Giã từ dương thế

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Thánh Ca Dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Tôi ơi đừng tuyệt vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 78

Những Bài Thánh Ca Dâng Mẹ Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Thánh Ca Dâng Mẹ [karaoke]

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 92

Chúa Là Nơi Con An Nghỉ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Sống Một Đời Cho Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Kinh chiều (Karaoke)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 91

Trang 1 trên 41234