Ca sĩ: Hợp xướng

Tiểu sử Hợp xướng

Album Hợp xướng

MV Hợp xướng

Bài hát Hợp xướng

Tiến Lên Đền Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Mong Chờ Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 132

Con muốn dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Niềm vui phục vụ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Tiến dâng của lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 91

Lễ vật cung tiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Dâng Lễ Với Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Mỗi lời kinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Lạy chúa thánh thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Ngợi Ca Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Ngày vinh thắng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Đáp ca: Xin giữ gìn con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Halleluia Chorus

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 220

Cảm tạ Chúa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 292

Chúa Chiên Lành

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 195

Trang 1 trên 212