Ca sĩ: Hợp xướng

Tiểu sử Hợp xướng

Album Hợp xướng

MV Hợp xướng

Bài hát Hợp xướng

Tiến Lên Đền Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Mong Chờ Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Con muốn dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Niềm vui phục vụ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Tiến dâng của lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Lễ vật cung tiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 13

Dâng Lễ Với Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Mỗi lời kinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Lạy chúa thánh thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 17

Ngợi Ca Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Ngày vinh thắng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Đáp ca: Xin giữ gìn con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Halleluia Chorus

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 192

Cảm tạ Chúa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 203

Trang 1 trên 212