Ca sĩ: Hợp xướng

Tiểu sử Hợp xướng

Album Hợp xướng

MV Hợp xướng

Bài hát Hợp xướng

Tiến Lên Đền Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Mong Chờ Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 138

Con muốn dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Niềm vui phục vụ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Tiến dâng của lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 131

Lễ vật cung tiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Dâng Lễ Với Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Mỗi lời kinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Lạy chúa thánh thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Ngợi Ca Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Ngày vinh thắng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Đáp ca: Xin giữ gìn con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Halleluia Chorus

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 223

Cảm tạ Chúa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 305

Chúa Chiên Lành

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 528

Trang 1 trên 212