Ca sĩ: Hợp xướng

Tiểu sử Hợp xướng

Album Hợp xướng

MV Hợp xướng

Bài hát Hợp xướng

Tiến Lên Đền Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81

Mong Chờ Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 158

Con muốn dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Niềm vui phục vụ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Tiến dâng của lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 222

Lễ vật cung tiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Dâng Lễ Với Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Mỗi lời kinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Lạy chúa thánh thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Ngợi Ca Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Ngày vinh thắng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Đáp ca: Xin giữ gìn con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Halleluia Chorus

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 255

Cảm tạ Chúa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 328

Chúa Chiên Lành

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 589

Trang 1 trên 212