Ca sĩ: Hợp xướng

Tiểu sử Hợp xướng

Album Hợp xướng

MV Hợp xướng

Bài hát Hợp xướng

Tiến Lên Đền Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Mong Chờ Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 146

Con muốn dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Niềm vui phục vụ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Tiến dâng của lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 167

Lễ vật cung tiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 22

Dâng Lễ Với Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Mỗi lời kinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Lạy chúa thánh thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Ngợi Ca Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Ngày vinh thắng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Đáp ca: Xin giữ gìn con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Halleluia Chorus

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 232

Cảm tạ Chúa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 314

Chúa Chiên Lành

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 551

Trang 1 trên 212