Ca sĩ: Hợp xướng

Tiểu sử Hợp xướng

Album Hợp xướng

MV Hợp xướng

Bài hát Hợp xướng

Tiến Lên Đền Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 94

Mong Chờ Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 229

Con muốn dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Niềm vui phục vụ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 74

Tiến dâng của lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 276

Lễ vật cung tiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Dâng Lễ Với Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Mỗi lời kinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Lạy chúa thánh thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Ngợi Ca Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Ngày vinh thắng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Đáp ca: Xin giữ gìn con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Halleluia Chorus

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 317

Đêm mầu nhiệm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,007

Cảm tạ Chúa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 348

Chúa Chiên Lành

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 632

Trang 1 trên 212