Ca sĩ: Elvis Phương

Tiểu sử Elvis Phương

Album Elvis Phương

MV Elvis Phương

Bài hát Elvis Phương

Đêm Thánh huy hoàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88

Ngồi bên Thánh Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 96

Sao Cha im lặng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Tình người ngoại đạo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Tình yêu thiên chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 136

Người Chết Vì Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 92

Chúa không lầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Xin vâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Màu xanh Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 533

Giờ này Cha đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 99

Không làm gì phai mờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 155

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 186

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 257

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Trang 1 trên 3123