Ca sĩ: Elvis Phương

Tiểu sử Elvis Phương

Album Elvis Phương

MV Elvis Phương

Bài hát Elvis Phương

Đêm Thánh huy hoàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Ngồi bên Thánh Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 74

Sao Cha im lặng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Tình người ngoại đạo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Tình yêu thiên chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 117

Người Chết Vì Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Chúa không lầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Xin vâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Màu xanh Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 469

Giờ này Cha đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Không làm gì phai mờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 123

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 101

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 90

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Trang 1 trên 3123