Ca sĩ: Elvis Phương

Tiểu sử Elvis Phương

Album Elvis Phương

MV Elvis Phương

Bài hát Elvis Phương

Đêm Thánh huy hoàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 89

Ngồi bên Thánh Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 98

Sao Cha im lặng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 89

Tình người ngoại đạo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Tình yêu thiên chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 142

Người Chết Vì Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 93

Chúa không lầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Xin vâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Màu xanh Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 580

Giờ này Cha đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 103

Không làm gì phai mờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 162

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 194

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 280

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Trang 1 trên 3123