Ca sĩ: Elvis Phương

Tiểu sử Elvis Phương

Album Elvis Phương

MV Elvis Phương

Bài hát Elvis Phương

Đêm Thánh huy hoàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Ngồi bên Thánh Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Sao Cha im lặng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Tình người ngoại đạo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Tình yêu thiên chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 88

Người Chết Vì Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Chúa không lầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Xin vâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Màu xanh Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 260

Giờ này Cha đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 22

Không làm gì phai mờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Trang 1 trên 3123