Ca sĩ: Elvis Phương

Tiểu sử Elvis Phương

Album Elvis Phương

MV Elvis Phương

Bài hát Elvis Phương

Đêm Thánh huy hoàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Ngồi bên Thánh Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Sao Cha im lặng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Tình người ngoại đạo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Tình yêu thiên chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 93

Người Chết Vì Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Chúa không lầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Xin vâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Màu xanh Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 286

Giờ này Cha đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Không làm gì phai mờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 75

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Trang 1 trên 3123