Ca sĩ: Elvis Phương

Tiểu sử Elvis Phương

Album Elvis Phương

MV Elvis Phương

Bài hát Elvis Phương

Đêm Thánh huy hoàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Ngồi bên Thánh Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 89

Sao Cha im lặng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 74

Tình người ngoại đạo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Tình yêu thiên chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 123

Người Chết Vì Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86

Chúa không lầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Xin vâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Màu xanh Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 505

Giờ này Cha đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86

Không làm gì phai mờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 147

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 125

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 140

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Trang 1 trên 3123