Ca sĩ: Elvis Phương

Tiểu sử Elvis Phương

Album Elvis Phương

MV Elvis Phương

Bài hát Elvis Phương

Đêm Thánh huy hoàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Ngồi bên Thánh Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Sao Cha im lặng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Tình người ngoại đạo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Tình yêu thiên chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 82

Người Chết Vì Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Chúa không lầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Xin vâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 22

Màu xanh Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 238

Giờ này Cha đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Không làm gì phai mờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Trang 1 trên 3123