Ca sĩ: Elvis Phương

Tiểu sử Elvis Phương

Album Elvis Phương

MV Elvis Phương

Bài hát Elvis Phương

Đêm Thánh huy hoàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Ngồi bên Thánh Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Sao Cha im lặng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Tình người ngoại đạo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Tình yêu thiên chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 102

Người Chết Vì Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Chúa không lầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Xin vâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Màu xanh Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 335

Giờ này Cha đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Không làm gì phai mờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Trang 1 trên 3123