Ca sĩ: Duy Linh

Tiểu sử Duy Linh

Album Duy Linh

MV Duy Linh

Bài hát Duy Linh

Vì giê-xu sống

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 222

Chúa Đã Trao Phó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Lời Kinh Hoà Bình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Ôi Giêsu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 99

Tôi sung sướng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Vọng trời cao

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 221

Bầu trời Bêlem

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 310

Hân hoan chào mừng Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 193

Xin Chúa đến

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 375

Mừng Sinh Nhật Mẹ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 217

Magnificat

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 489

Mất mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 273

Mất Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 255