Ca sĩ: Duy Linh

Tiểu sử Duy Linh

Album Duy Linh

MV Duy Linh

Bài hát Duy Linh

Vì giê-xu sống

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 204

Chúa Đã Trao Phó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Lời Kinh Hoà Bình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Ôi Giêsu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 67

Tôi sung sướng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Vọng trời cao

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 141

Bầu trời Bêlem

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 145

Mừng Sinh Nhật Mẹ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 198

Magnificat

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 363

Mất mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 241

Mất Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 211