Ca sĩ: Duy Linh

Tiểu sử Duy Linh

Album Duy Linh

MV Duy Linh

Bài hát Duy Linh

Vì giê-xu sống

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 188

Chúa Đã Trao Phó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Lời Kinh Hoà Bình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Ôi Giêsu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 59

Tôi sung sướng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Vọng trời cao

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 110

Bầu trời Bêlem

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 131

Mừng Sinh Nhật Mẹ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 132

Magnificat

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 323

Mất mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 219

Mất Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 186