Ca sĩ: Duy Linh

Tiểu sử Duy Linh

Album Duy Linh

MV Duy Linh

Bài hát Duy Linh

Vì giê-xu sống

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 240

Chúa Đã Trao Phó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Lời Kinh Hoà Bình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Ôi Giêsu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 108

Tôi sung sướng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Vọng trời cao

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 221

Bầu trời Bêlem

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 314

Mừng Sinh Nhật Mẹ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 230

Magnificat

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 501

Mất mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 311

Mất Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 268