Ca sĩ: Đình Trinh

Tiểu sử Đình Trinh

Album Đình Trinh

MV Đình Trinh

Bài hát Đình Trinh

Ca vang lòng thương xót Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,096

Canvê chiều buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 588

Ngài rửa chân con sao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 516

Lạy chúa xin thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 911

Thập giá tiếng nói tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 424

Ngài Rửa Chân Con Sao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 127

Sao Biển

Trình bày: , , , | Album: | Lượt nghe: 39

Khúc Hát Tạ Ơn

Trình bày: , , | Album: | Lượt nghe: 57

Thập Giá Tiếng Nói Tình Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 82