Ca sĩ: Đình Trinh

Tiểu sử Đình Trinh

Album Đình Trinh

MV Đình Trinh

Bài hát Đình Trinh

Ca vang lòng thương xót Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,063

Canvê chiều buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 563

Ngài rửa chân con sao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 450

Lạy chúa xin thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 607

Thập giá tiếng nói tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 395

Ngài Rửa Chân Con Sao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 99

Sao Biển

Trình bày: , , , | Album: | Lượt nghe: 20

Thập Giá Tiếng Nói Tình Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56