Ca sĩ: Đình Trinh

Tiểu sử Đình Trinh

Album Đình Trinh

MV Đình Trinh

Bài hát Đình Trinh

Ca vang lòng thương xót Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,069

Canvê chiều buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 572

Ngài rửa chân con sao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 465

Lạy chúa xin thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 658

Thập giá tiếng nói tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 400

Ngài Rửa Chân Con Sao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 107

Sao Biển

Trình bày: , , , | Album: | Lượt nghe: 24

Thập Giá Tiếng Nói Tình Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59