Ca sĩ: Dàn Hợp xướng Đài TNVN

Tiểu sử Dàn Hợp xướng Đài TNVN

Album Dàn Hợp xướng Đài TNVN

MV Dàn Hợp xướng Đài TNVN

Bài hát Dàn Hợp xướng Đài TNVN