Ca sĩ: Cao Duy

Tiểu sử Cao Duy

Album Cao Duy

MV Cao Duy

Bài hát Cao Duy

Cha ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Alleluia hát lên người ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Lễ dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Dâng hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Xin đến với con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 128

Ngài là Thiên Chúa Tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Vui mừng Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81

Đêm hôm ấy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Con Thiên Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 69

Đây Tin Mừng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 76

Biết đến bao giờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Lời than của đá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Xin chọn ý Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Trang 1 trên 3123