Ca sĩ: Ca đoàn Sao Mai (Lĩnh xướng: Lam Phương)

Tiểu sử Ca đoàn Sao Mai (Lĩnh xướng: Lam Phương)

Album Ca đoàn Sao Mai (Lĩnh xướng: Lam Phương)

MV Ca đoàn Sao Mai (Lĩnh xướng: Lam Phương)

Bài hát Ca đoàn Sao Mai (Lĩnh xướng: Lam Phương)