Ca sĩ: Bích Phượng

Tiểu sử Bích Phượng

Album Bích Phượng

MV Bích Phượng

Bài hát Bích Phượng

Xin dâng Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Mân Côi Dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Mân Côi Dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Tình Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Dâng đôi tim hồng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 210