Ca sĩ: Bích Phượng

Tiểu sử Bích Phượng

Album Bích Phượng

MV Bích Phượng

Bài hát Bích Phượng

Thành tâm con khấn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 153

Xin dâng Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Mân Côi Dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Mân Côi Dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 102

Tình Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Dâng đôi tim hồng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 397