Ca sĩ: Ban hợp xướng

Tiểu sử Ban hợp xướng

Album Ban hợp xướng

MV Ban hợp xướng

Bài hát Ban hợp xướng

Là đây bánh miến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Cảm mến tình Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Chúa là sức mạnh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 17

Chúc tụng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Chỉ có một Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Theo Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Ai mong tìm Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Lạy Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 17

Hãy trỗi dậy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Tôi mừng vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Ca Nhập Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Cửa Công Chính

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Thiên Chúa phù trợ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Cho Nước Trời Mai Sau

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Nhập lễ Mùa Vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Lễ dâng Mùa Vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 92

Hướng về Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 12

Nữ Vương thiêng đàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Thánh Vịnh 117

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Thánh Vịnh 29

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Gặt Trong Sướng Vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 16