Ca sĩ: Ban hợp xướng

Tiểu sử Ban hợp xướng

Album Ban hợp xướng

MV Ban hợp xướng

Bài hát Ban hợp xướng

Là đây bánh miến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Cảm mến tình Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 103

Chúa là sức mạnh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Chúc tụng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Chỉ có một Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Theo Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Ai mong tìm Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 124

Lạy Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Hãy trỗi dậy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Tôi mừng vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Ca Nhập Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Cửa Công Chính

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Thiên Chúa phù trợ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Cho Nước Trời Mai Sau

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Nhập lễ Mùa Vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 85

Lễ dâng Mùa Vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 167

Hướng về Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Nữ Vương thiêng đàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86

Thánh Vịnh 117

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 77

Thánh Vịnh 29

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Gặt Trong Sướng Vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24