Ca sĩ: Ban hợp xướng

Tiểu sử Ban hợp xướng

Album Ban hợp xướng

MV Ban hợp xướng

Bài hát Ban hợp xướng

Là đây bánh miến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 16

Cảm mến tình Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Chúa là sức mạnh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 22

Chúc tụng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Chỉ có một Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Theo Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Ai mong tìm Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Lạy Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Hãy trỗi dậy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Tôi mừng vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Ca Nhập Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Cửa Công Chính

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Thiên Chúa phù trợ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Cho Nước Trời Mai Sau

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Nhập lễ Mùa Vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Lễ dâng Mùa Vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 97

Hướng về Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Nữ Vương thiêng đàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Thánh Vịnh 117

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Thánh Vịnh 29

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Gặt Trong Sướng Vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 17