Ca sĩ: Ban hợp xướng

Tiểu sử Ban hợp xướng

Album Ban hợp xướng

MV Ban hợp xướng

Bài hát Ban hợp xướng

Là đây bánh miến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 18

Cảm mến tình Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 89

Chúa là sức mạnh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Chúc tụng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Chỉ có một Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Theo Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Ai mong tìm Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 99

Lạy Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Hãy trỗi dậy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Tôi mừng vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Ca Nhập Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Cửa Công Chính

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Thiên Chúa phù trợ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Cho Nước Trời Mai Sau

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Nhập lễ Mùa Vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Lễ dâng Mùa Vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 108

Hướng về Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Nữ Vương thiêng đàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 77

Thánh Vịnh 117

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 74

Thánh Vịnh 29

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Gặt Trong Sướng Vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 18