Ca sĩ: Ban hợp xướng

Tiểu sử Ban hợp xướng

Album Ban hợp xướng

MV Ban hợp xướng

Bài hát Ban hợp xướng

Là đây bánh miến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Cảm mến tình Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 107

Chúa là sức mạnh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Chúc tụng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Chỉ có một Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Theo Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 76

Ai mong tìm Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 126

Lạy Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Hãy trỗi dậy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Tôi mừng vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Ca Nhập Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Cửa Công Chính

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Thiên Chúa phù trợ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Cho Nước Trời Mai Sau

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Nhập lễ Mùa Vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 91

Lễ dâng Mùa Vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 194

Hướng về Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Nữ Vương thiêng đàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 107

Thánh Vịnh 117

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Thánh Vịnh 29

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Gặt Trong Sướng Vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24