Ca sĩ: Ban hợp xướng

Tiểu sử Ban hợp xướng

Album Ban hợp xướng

MV Ban hợp xướng

Bài hát Ban hợp xướng

Là đây bánh miến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 17

Cảm mến tình Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Chúa là sức mạnh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Chúc tụng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Chỉ có một Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Theo Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Ai mong tìm Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Lạy Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Hãy trỗi dậy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Tôi mừng vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Ca Nhập Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Cửa Công Chính

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Thiên Chúa phù trợ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Cho Nước Trời Mai Sau

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Nhập lễ Mùa Vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Lễ dâng Mùa Vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 98

Hướng về Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Nữ Vương thiêng đàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Thánh Vịnh 117

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Thánh Vịnh 29

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Gặt Trong Sướng Vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 18