Ca sĩ: Ban hợp xướng

Tiểu sử Ban hợp xướng

Album Ban hợp xướng

MV Ban hợp xướng

Bài hát Ban hợp xướng

Là đây bánh miến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 9

Cảm mến tình Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Chúa là sức mạnh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 11

Chúc tụng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Chỉ có một Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Theo Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Ai mong tìm Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Lạy Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 9

Hãy trỗi dậy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 12

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 18

Tôi mừng vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 22

Ca Nhập Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Cửa Công Chính

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Thiên Chúa phù trợ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Cho Nước Trời Mai Sau

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Nhập lễ Mùa Vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Lễ dâng Mùa Vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Hướng về Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 6

Nữ Vương thiêng đàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Thánh Vịnh 117

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 17

Thánh Vịnh 29

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 10

Gặt Trong Sướng Vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 12