Ca sĩ: Ban hợp xướng

Tiểu sử Ban hợp xướng

Album Ban hợp xướng

MV Ban hợp xướng

Bài hát Ban hợp xướng

Là đây bánh miến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 11

Cảm mến tình Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Chúa là sức mạnh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 13

Chúc tụng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Chỉ có một Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Theo Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Ai mong tìm Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Lạy Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 14

Hãy trỗi dậy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 17

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 22

Tôi mừng vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Ca Nhập Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Cửa Công Chính

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 22

Thiên Chúa phù trợ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 17

Cho Nước Trời Mai Sau

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Nhập lễ Mùa Vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Lễ dâng Mùa Vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84

Hướng về Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 10

Nữ Vương thiêng đàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Thánh Vịnh 117

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Thánh Vịnh 29

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 16

Gặt Trong Sướng Vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 13