Album: Xin Tri Ân

Nghe Album: Xin Tri Ân

Các bài hát trong Album: Xin Tri Ân

Màu xanh Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 594

Tâm tình ca 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 672

Diễn tình ca 3

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 576

Xin tri ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 2,503

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 422

Đền tạ Trái tim Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 737

Ave Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 289

Lời vọng tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,293