Album: Vì Ngài Yêu Con

Nghe Album: Vì Ngài Yêu Con

Các bài hát trong Album: Vì Ngài Yêu Con

Xin Cha cứu con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 78

Vì Ngài yêu con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 289

Bao la tình chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Kinh Hòa Bình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Tình Cha dâng hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 128

Cầu cho cha mẹ 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Ơn cha nghĩa mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Cầu cho cha mẹ 7

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Dâng lên Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 215