Album: Tình Đã Đến

Bêlem thuở ấy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Tình đã đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 18

Ngài đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Chúa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Chính Chúa là mùa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 105

Khúc hát thanh xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Xuân yêu đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Hạt mưa Thánh Ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47