Album: Tình Đã Đến

Nghe Album: Tình Đã Đến

Các bài hát trong Album: Tình Đã Đến

Bêlem thuở ấy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Tình đã đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Ngài đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Chúa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Chính Chúa là mùa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 129

Khúc hát thanh xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 76

Xuân yêu đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Hạt mưa Thánh Ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64