Album: Tình Đã Đến

Bêlem thuở ấy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Tình đã đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 17

Ngài đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Chúa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 18

Chính Chúa là mùa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Khúc hát thanh xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Xuân yêu đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Hạt mưa Thánh Ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35