Album: Tình Đã Đến

Bêlem thuở ấy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Tình đã đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 17

Ngài đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Chúa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 22

Chính Chúa là mùa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 99

Khúc hát thanh xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Xuân yêu đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Hạt mưa Thánh Ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43