Album: Tình Chúa Tình Con

Nghe Album: Tình Chúa Tình Con

Các bài hát trong Album: Tình Chúa Tình Con

Tình Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 174

Tình Ngài 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 231

Trông Đợi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 486

Khẩn cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 216

Khẩn cầu 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 466

Khẩn cầu 3

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 479

Dâng 6

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,318