Album: Tín Thác

Nghe Album: Tín Thác

Các bài hát trong Album: Tín Thác

Con mãi cần Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 118

Mãi thuộc về Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 195

Lỗi hẹn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 194

Cội nguồn đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 178

Khoảnh khắc ân sủng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 110

Tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Tự hối

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 92

Tín thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 170

Đỉnh yêu thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 427

Chúa xót thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 283

Dâng đời tín thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 127