Album: Thấy Bóng Cha

Nghe Album: Thấy Bóng Cha

Các bài hát trong Album: Thấy Bóng Cha

Đời con có Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 111

Đường tình yêu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 43

Thấy bóng Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 103

Nhìn lên Thập Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 104

Đi theo Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 215

Chúa thương Miền Trung

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 77

Chúa đến rồi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30