Album: Thập Giá

Nghe Album: Thập Giá

Các bài hát trong Album: Thập Giá

Chúa sống lại rồi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 457

Điều ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 376

Chúa không lầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 233

Xin giữ dùm con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 138

Dấu Thánh (Làm dấu 2)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 183

Đường tình con theo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 244

Trong trái tim Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 150

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 182

Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 158

Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 121

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 241

Trong trái tim Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 343

Dấu Thánh (Làm dấu 2)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 252

Xin giữ dùm con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 293

Đường tình con theo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 260

Chúa không lầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 130

Điều ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 396

Chúa sống lại rồi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 267