Album: Thập Giá

Nghe Album: Thập Giá

Các bài hát trong Album: Thập Giá

Điều ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 398

Chúa không lầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 254

Xin giữ dùm con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 139

Đường tình con theo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 268

Trong trái tim Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 185

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 198

Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 132

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 251

Trong trái tim Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 372

Xin giữ dùm con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 303

Đường tình con theo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 273

Chúa không lầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 143

Điều ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 407