Album: Thánh Giá Đời

Nghe Album: Thánh Giá Đời

Các bài hát trong Album: Thánh Giá Đời

Vác Thập Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Dưới gác chuông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

La Vang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Ánh sáng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Thánh Giá đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Thánh Thần Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 505

Thánh Anrê Dũng Lạc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 276

Thánh Gia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 95

Hãy tu thân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Thánh Lê Thị Thành

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48