Album: Thánh Giá Đời

Nghe Album: Thánh Giá Đời

Các bài hát trong Album: Thánh Giá Đời

Vác Thập Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Dưới gác chuông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

La Vang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Ánh sáng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Thánh Giá đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Thánh Thần Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 379

Thánh Anrê Dũng Lạc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 256

Thánh Gia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 94

Hãy tu thân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Thánh Lê Thị Thành

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44