Album: Sơn Ca 3

Nghe Album: Sơn Ca 3

Các bài hát trong Album: Sơn Ca 3

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Ave Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 93

Xin Chúa thấu lòng con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Tình người ngoại đạo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Dư âm mùa Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 118

Bóng nhỏ Giáo đường

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Đêm kỹ niệm

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 43

Mùa hoa tuyết

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 76

Màu xanh Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 234

Hai mùa Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Nửa đêm khấn hứa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Mùa sao sáng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 75

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 216

Đêm Thánh huy hoàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 234

Mừng Chúa ra đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Hồi chuông nửa đêm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23