Album: Sao Mai 4 - Bài Ca Tôn Vinh

Nghe Album: Sao Mai 4 - Bài Ca Tôn Vinh

Các bài hát trong Album: Sao Mai 4 - Bài Ca Tôn Vinh

Lời giới thiệu – Bài Ca Tôn Vinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Tạ ơn Ngài (Âm hưởng nhạc dân tộc)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 232

Tình Chúa thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Tạ ơn Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 215

Xin cảm tạ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Cảm tạ tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 382

Con cảm tạ Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Lời tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Trong vòng tay Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Tri ân một tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 198

Tâm ca tri ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 124

Vang mãi lời tôn vinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 128