Album: Phượng Thờ

Nghe Album: Phượng Thờ

Các bài hát trong Album: Phượng Thờ

Van cầu tình Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 14

Dâng Chúa cuộc đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 22

Phượng thờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 12

Ăn năn trở về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Dâng Chúa tình con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 13

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Đêm ân tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Đêm giao hòa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Lạy Mẹ Bãi Dâu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Linh Địa La Vang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Mừn Lễ Thánh Gia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38