Album: Phượng Thờ

Nghe Album: Phượng Thờ

Các bài hát trong Album: Phượng Thờ

Van cầu tình Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 22

Dâng Chúa cuộc đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Phượng thờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Ăn năn trở về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Dâng Chúa tình con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Đêm ân tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 138

Đêm giao hòa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Lạy Mẹ Bãi Dâu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Linh Địa La Vang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Mừn Lễ Thánh Gia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52