Album: Phượng Thờ

Nghe Album: Phượng Thờ

Các bài hát trong Album: Phượng Thờ

Van cầu tình Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Dâng Chúa cuộc đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Phượng thờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 13

Ăn năn trở về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Dâng Chúa tình con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 14

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Đêm ân tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Đêm giao hòa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Lạy Mẹ Bãi Dâu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 16

Linh Địa La Vang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Mừn Lễ Thánh Gia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40