Album: Phượng Thờ

Nghe Album: Phượng Thờ

Các bài hát trong Album: Phượng Thờ

Con đường vinh phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Van cầu tình Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Dâng Chúa cuộc đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Phượng thờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Ăn năn trở về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Dâng Chúa tình con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 77

Đêm ân tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 196

Đêm giao hòa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 128

Lạy Mẹ Bãi Dâu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Linh Địa La Vang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Mừn Lễ Thánh Gia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 77