Album: Lời Trần Tình

Nghe Album: Lời Trần Tình

Các bài hát trong Album: Lời Trần Tình

Cho con thấy Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 2,652

Trở về bên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 819

Nguyện ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 514

Lời trần tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 569

Nguyện hiến dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 379

Chúa vẫn biết con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 249

Con cần Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 263