Album: Lời Trần Tình

Nghe Album: Lời Trần Tình

Các bài hát trong Album: Lời Trần Tình

Cho con thấy Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 2,985

Trở về bên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 879

Nguyện ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 605

Lời trần tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 625

Nguyện hiến dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 398

Chúa vẫn biết con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 276

Con cần Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 292