Album: Lời Kinh Thánh

Nghe Album: Lời Kinh Thánh

Các bài hát trong Album: Lời Kinh Thánh

Kinh chiều

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81

Lời Kinh Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 164

Xin mở rộng tay con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 205

Đêm nguyện cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 963

Lời Kinh đêm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Giáng Sinh buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72