Album: Lời Cầu

Xin dâng kiếp sống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Thánh Thánh Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Từ vực sâu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 134

Lời cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Miên ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Biết đến bao giờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Xin giữ gìn con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Cầu Mẹ thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32