Album: Lời Cầu

Xin dâng kiếp sống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Thánh Thánh Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Từ vực sâu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 151

Lời cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Miên ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Biết đến bao giờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Xin giữ gìn con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Cầu Mẹ thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34