Album: Lời Cầu

Nghe Album: Lời Cầu

Các bài hát trong Album: Lời Cầu

Hướng lên quê trời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 250

Xin dâng kiếp sống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 138

Thánh Thánh Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 175

Lạy Chiên Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 195

Kiếp bụi tro

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 394

Từ vực sâu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 465

Lời cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Miên ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Biết đến bao giờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 163

Xin giữ gìn con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Cầu Mẹ thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63