Album: Lời Cầu

Nghe Album: Lời Cầu

Các bài hát trong Album: Lời Cầu

Xin dâng kiếp sống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Thánh Thánh Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Từ vực sâu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 168

Lời cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Miên ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Biết đến bao giờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84

Xin giữ gìn con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Cầu Mẹ thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36