Album: Lời Cầu

Nghe Album: Lời Cầu

Các bài hát trong Album: Lời Cầu

Xin dâng kiếp sống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 82

Thánh Thánh Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 118

Từ vực sâu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 261

Lời cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Miên ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Biết đến bao giờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 121

Xin giữ gìn con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Cầu Mẹ thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44