Album: Lời Cầu

Nghe Album: Lời Cầu

Các bài hát trong Album: Lời Cầu

Xin dâng kiếp sống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Thánh Thánh Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88

Từ vực sâu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 186

Lời cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Miên ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Biết đến bao giờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 94

Xin giữ gìn con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Cầu Mẹ thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38