Album: Lời Cầu

Nghe Album: Lời Cầu

Các bài hát trong Album: Lời Cầu

Xin dâng kiếp sống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 141

Thánh Thánh Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 183

Từ vực sâu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 479

Lời cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Miên ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Biết đến bao giờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 166

Xin giữ gìn con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 80

Cầu Mẹ thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63