Album: Lời Cầu

Xin dâng kiếp sống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Thánh Thánh Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Từ vực sâu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 113

Lời cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Miên ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Biết đến bao giờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Xin giữ gìn con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Cầu Mẹ thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28