Album: Lời Cầu

Nghe Album: Lời Cầu

Các bài hát trong Album: Lời Cầu

Xin dâng kiếp sống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 108

Thánh Thánh Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 145

Từ vực sâu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 336

Lời cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Miên ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Biết đến bao giờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 143

Xin giữ gìn con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Cầu Mẹ thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46