Album: Lời Cầu

Nghe Album: Lời Cầu

Các bài hát trong Album: Lời Cầu

Xin dâng kiếp sống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 76

Thánh Thánh Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 102

Từ vực sâu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 216

Lời cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Miên ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Biết đến bao giờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 104

Xin giữ gìn con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Cầu Mẹ thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40