Album: Kính Dâng Đức Mẹ TàPao

Nghe Album: Kính Dâng Đức Mẹ TàPao

Các bài hát trong Album: Kính Dâng Đức Mẹ TàPao

TàPao lời ru trước ngàn năm mới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Lạy Mẹ TàPao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Dâng Mẹ TàPao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Đức Mẹ TàPao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Đức Mẹ TàPao phù hộ các Giáo hữu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Đức Mẹ TàPao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Mẹ TàPao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 18

Lạy Mẹ TàPao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48