Album: Họp Mừng Vượt Qua

Nghe Album: Họp Mừng Vượt Qua

Các bài hát trong Album: Họp Mừng Vượt Qua

Vinh quang của ta

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 295

Chúa hiển trị

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 347

Chiên Vượt Qua

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 136

Dân Chúa hỡi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 129

Ở đâu có Bác Ái

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 100

Vang lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 121

Con hãy nhớ rằng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 457

Ngài gánh lấy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 166

Điều Răn mới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 263