Album: Hãy Quay Về

Tôi tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 208

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 112

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 198

Diễm tình ca 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Hãy quay về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Con xin phó thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49