Album: Hãy Quay Về

Nghe Album: Hãy Quay Về

Các bài hát trong Album: Hãy Quay Về

Tôi tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 353

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 98

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 133

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 242

Diễm tình ca 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Hãy quay về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 98

Con xin phó thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 110

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63