Album: Hãy Quay Về

Tôi tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 194

Con xin phó thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 74

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 106

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 166

Diễm tình ca 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Hãy quay về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Con xin phó thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48