Album: Hãy Quay Về

Nghe Album: Hãy Quay Về

Các bài hát trong Album: Hãy Quay Về

Tôi tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 665

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 147

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 180

Lời nguyện hiến tế 3

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 97

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 104

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 433

Diễm tình ca 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 126

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Lời nguyện hiến tế 3

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 188

Hãy quay về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 163

Con xin phó thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 265

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 129