Album: Hãy Quay Về

Tôi tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 234

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 90

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 127

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 230

Diễm tình ca 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Hãy quay về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86

Con xin phó thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 78

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55