Album: Hãy Quay Về

Nghe Album: Hãy Quay Về

Các bài hát trong Album: Hãy Quay Về

Tôi tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 580

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 126

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 165

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 85

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 355

Diễm tình ca 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 107

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Lời nguyện hiến tế 3

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 142

Hãy quay về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 150

Con xin phó thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 217

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 97