Album: Hãy Quay Về

Nghe Album: Hãy Quay Về

Các bài hát trong Album: Hãy Quay Về

Tôi tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 422

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 111

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 150

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 272

Diễm tình ca 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 80

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Lời nguyện hiến tế 3

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 104

Hãy quay về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 116

Con xin phó thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 139

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72