Album: Hãy Quay Về

Nghe Album: Hãy Quay Về

Các bài hát trong Album: Hãy Quay Về

Tôi tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 511

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 120

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 158

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 76

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 312

Diễm tình ca 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 90

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Lời nguyện hiến tế 3

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 124

Hãy quay về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 128

Con xin phó thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 166

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81