Album: Hãy Quay Về

Nghe Album: Hãy Quay Về

Các bài hát trong Album: Hãy Quay Về

Tôi tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 391

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 106

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 145

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 254

Diễm tình ca 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Hãy quay về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 107

Con xin phó thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 122

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70