Album: Hãy Quay Về

Nghe Album: Hãy Quay Về

Các bài hát trong Album: Hãy Quay Về

Tôi tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 671

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 148

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 182

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 104

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 440

Diễm tình ca 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 128

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Lời nguyện hiến tế 3

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 208

Hãy quay về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 173

Con xin phó thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 271

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 132