Album: Hát Trên Đồi Cao

Nghe Album: Hát Trên Đồi Cao

Các bài hát trong Album: Hát Trên Đồi Cao

Hát trên đồi cao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 192

Lời tình ngỏ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Lầm lỗi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Khóc cánh hoa tàn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Lời than của đá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42