Album: Hát Trên Đồi Cao

Nghe Album: Hát Trên Đồi Cao

Các bài hát trong Album: Hát Trên Đồi Cao

Hát trên đồi cao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 187

Lời tình ngỏ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Lầm lỗi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Khóc cánh hoa tàn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Lời than của đá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38