Album: Hát Trên Đồi Cao

Nghe Album: Hát Trên Đồi Cao

Các bài hát trong Album: Hát Trên Đồi Cao

Hát trên đồi cao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 188

Lời tình ngỏ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Lầm lỗi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Con muốn quên đi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 143

Khóc cánh hoa tàn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Lời than của đá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41