Album: Hát Mừng Tri Ân

Nghe Album: Hát Mừng Tri Ân

Các bài hát trong Album: Hát Mừng Tri Ân

Hãy yêu thương nhau

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 329

Magnificat

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 719

Thống khổ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 117

Khắc ghi ơn Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 353