Album: Hài Nhi Ra Đời

Nghe Album: Hài Nhi Ra Đời

Các bài hát trong Album: Hài Nhi Ra Đời

Trời cao hỡi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 251

Vọng trời cao

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 217

Hài Nhi ra đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 195

Vui ca lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 93

Xin tôn vinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 105

Hai Nhi Chúa Trời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Vinh Danh Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 327

Bầu trời Bêlem

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 229

Ngôi Lời Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 98