Album: Golgotha Chiều Xưa

Nghe Album: Golgotha Chiều Xưa

Các bài hát trong Album: Golgotha Chiều Xưa

Chúa là niềm tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 126

Tận hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Dâng Chúa đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 93

Golgotha chiều xưa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Tình khúc tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 483