Album: Giáng Sinh Tình Yêu - Bướm Đêm CD45

Nghe Album: Giáng Sinh Tình Yêu - Bướm Đêm CD45

Các bài hát trong Album: Giáng Sinh Tình Yêu - Bướm Đêm CD45

Happy New Year

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 95

Đêm Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Giáng Sinh về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 107

Ông Noel xuống phố

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Lời tự tình Đêm Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Hát mừng Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88

Quà tặng của ông Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Silent Night

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Cung đàn Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Từ ngàn năm xưa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Đồng dao Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Ước mơ đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Đêm Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Tinh yêu Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Feliz Navidad

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Quà tặng mùa đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Hoan ca Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 126