Album: Gia Ân Vol.07 - Phó Thác

Nghe Album: Gia Ân Vol.07 - Phó Thác

Các bài hát trong Album: Gia Ân Vol.07 - Phó Thác

Bao la tình Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 217

Xin chỉ cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 515

Giao ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 249

Đời Linh mục

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 687

Tình khúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 275

Phó Thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,887

Bao la tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 4,003