Album: Gia Ân Vol.07 - Phó Thác

Nghe Album: Gia Ân Vol.07 - Phó Thác

Các bài hát trong Album: Gia Ân Vol.07 - Phó Thác

Bao la tình Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 221

Xin chỉ cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 537

Giao ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 255

Đời Linh mục

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 701

Tình khúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 282

Phó Thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,998

Bao la tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 4,195