Album: Gia Ân Vol.07 - Phó Thác

Nghe Album: Gia Ân Vol.07 - Phó Thác

Các bài hát trong Album: Gia Ân Vol.07 - Phó Thác

Bao la tình Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 248

Xin chỉ cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 569

Giao ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 274

Đời Linh mục

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 742

Tình khúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 307

Phó Thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 2,360

Bao la tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 4,675