Album: Đường Tình Thập Giá

Nghe Album: Đường Tình Thập Giá

Các bài hát trong Album: Đường Tình Thập Giá

Con đường Ngài đã đi qua

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Đường tình Thập Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 124

Tình yêu Thánh Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 198

Đỉnh cao Thánh Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 170

Đường tình nào

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 242

Hoan ca Phục Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Ánh lửa Phục Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 156

Chúa đã sống lại

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Lên núi Sion

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46